• en
    • pl

Contact

GRAAL S.A.

22 Zachodnia Street,
84-200 Wejherowo
POLAND

NIP: 588-20-01-859
Sad Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NR KRS: 0000205630
K. zakładowy.: 80.564.850 PLN
K. wpłacony: 80.564.850 PLN

Front desk

Contact form

Should you have any questions,
concerns or comments, please
contact us using our contact form.